به سامانه کتابخانه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی خوش آمدید. تعداد کتاب های موجود در کتابخانه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در حال حاضر بیش از 3700 جلد می باشد. جهت رزرو کتاب می توانید لازم است مراحل زیر را انجام دهید:
1-عضویت در کتابخانه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از طریق صفحه عضویت در کتابخانه
2-تایید عضویت پس از 24 ساعت توسط مدیر کتابخانه
3-ورود به سیستم و مراجعه به صفحه رزرو کتاب و انتخاب کتاب مورد نظر
4-مراجعه به محل کتابخانه و دریافت کتاب
5-زمان تحویل : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12 الی 14

Designed by Mahdavi