تعداد کتاب های موجود در کتابخانه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در حال حاضر بیش از 3700 جلد می باشد.
در صورت نیاز با شماره تماس 02332390253 ارتباط برقرار کنید.

Designed by Mahdavi