نشانی کتابخانه:     ورودی پردیس مرکزی طبقه پایین تالار شقایق ها جنب اتاق حراست
شماره(های) تماس با کتابخانه:    32390253-2468

از فرم زیر می توانید برای تماس با کتابخانه اقدام فرمایید. جواب پیام به ایمیل شما ارسال خواهد شد. :

نام*:

ایمیل شما*:

پیام شما*:


Designed by Mahdavi